Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nghị quyết HĐND tỉnh
Nhập nội dung cần tìm
Khóa Kỳ Lĩnh vực
SốNgày KýTên nghị quyết
99/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
98/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
97/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
96/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
95/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
94/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
93/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
92/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
91/2013/NQ-HĐND 12/12/2013
Về nhiệm vụ năm 2014
Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
90/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
89/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
88/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
87/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
86/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
85/NQ-HĐND 04/07/2013
84/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
83/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
82/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
81/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
80/2013/NQ-HĐND 04/07/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đăng nhập
Tài khoản  
 
_________________________
 TRA CỨU VĂN BẢN:

+ Văn bản Trung ương

+ Văn bản tỉnh Quảng Nam

+ Công báo điện tử
_________________________
 

 

Liên kết website
    © BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH QUẢNG NAM  

    Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam 
    Điện thoại: 0510 3506471 
    Email: info@qh-hdnd.gov.vn 
    Website: www.qh-hdqna.gov.vn

    Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng nam 

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày