Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tạp chí: Diễn đàn Nhân dân Quảng Nam - Số 21
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của cơ quan dân cử
Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Thực tiễn và giải pháp
Xứng đáng với niềm tin của cử tri
Nhìn lại để hướng đến
THÔNG TIN: Vai trò quan trọng trong giám sát
Năng lực quyết định của HĐND tỉnh – Qua một nhiệm kỳ
Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam: Một số vấn đề cần quan tâm
Hai tiếng nói – một đích đến
Hoạt động giám sát: Kết quả đạt được và những điều trăn trở
Gật và Lắc
Cảm nhận qua một nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Qua miền dự án
Nghĩa tình Quảng Nam – Hạ Lào
Thao thức với biển
Người con của núi rừng
Nhóm: BÀN TRÒN
Tiêu đề: Cảm nhận qua một nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tác giả: (Văn phòng thực hiện)


NHIỆM kỳ Quốc hội khóa XII là những năm đất nước tiếp tục phát triển theo tinh thần đổi mới, năng động, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát huy truyền thống của 65 năm xây dựng và trưởng thành, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội tiếp tục đổi mới về cả tổ chức và hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề lớn của quốc gia góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Trong kết quả chung đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có sự đóng góp tích cực và khá toàn diện. Là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự án Luật, Nghị quyết và tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, với nhiều đổi mới về phương thức, nội dung, hình thức và được triển khai liên tục trên nhiều lĩnh vực. Kết thúc mỗi cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đều có văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, đưa ra kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi giám sát. Nhìn chung các kiến nghị của đoàn đều được cơ quan có thẩm quyền xem xét thực hiện.


Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh khóa VII (Nhiệm kỳ 2004-2011) đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà. HĐND tỉnh đã có những quyết sách đúng đắn, đề ra những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của tỉnh, xây dựng và phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 25 kỳ họp; thông qua 188 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài các Nghị quyết có tính chất thường xuyên như Nghị quyết về dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng;…HĐND tỉnh còn ban hành các Nghị quyết chuyên đề như: Về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006  2010; Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 2020; Về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020; Về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020;....

HĐND tỉnh cũng đã tổ chức được hơn 750 lượt giám sát ở các địa phương, đơn vị với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nội dung giám sát tập trung vào một số chủ trương lớn của Nhà nước, những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Sau mỗi cuộc giám sát đều có thông báo ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Tổng cộng đã có 1.446 ý kiến, kiến nghị của các đoàn giám sát gởi đến các địa phương, đơn vị được giám sát; trong đó có 1.156 ý kiến, kiến nghị đã được phản hồi, giải quyết (chiếm tỉ lệ 79,74%). Những kiến nghị của các đoàn giám sát đã có tác động tích cực, giúp các địa phương, đơn vị liên quan phát huy ưu điểm và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quanc công quyền. Thông qua các đợt giám sát, vai trò và vị thế của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt, từng bước khẳng định là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân luôn được các đại biểu dân cử quan tâm đặc biệt. Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND tinh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đều tổ chức tiếp xúc cử tri qui định. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên và từ lâu đã đi vào nề nếp. Việc tiếp công dân được duy trì đều đặn vào ngày 01 và ngày 15 hằng tháng tại phòng tiếp dân của Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh. Hình thức  tiếp xúc cử tri, tiếp dân cũng luôn được quan tâm nghiên cứu cải tiến, đổi mới để tất cả cử tri có nguyện vọng, tâm tư trên địa bàn có dịp được bày tỏ, phản ảnh với đại biểu. Hầu hết các ý kiến cử tri đều được đại biểu tổng hợp đầy đủ, phản ảnh với Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc tổng hợp, đề nghị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt được những kết quả khả quan, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao. Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh rất quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa tiếp thu, giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam được cử tri tín nhiệm bầu chọn dù ở cương vị, vị trí nào đã phấn đấu không mệt mỏi để làm tròn nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, hoàn thành trách nhiệm mà nhân dân giao phó. Vui mừng vì những thành quả đạt được và cũng còn những băn khoăn, trăn trở; Diễn đàn Nhân dân Quảng Nam xin giới thiệu Cảm nhận qua một nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Trịnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: Một nhiệm kỳ của đổi mới, dân chủ và hiệu quả

Tuy là một nhiệm kỳ ngắn (4 năm), nhưng Quốc hội khoá XII là Quốc hội đổi mới, dân chủ, hiệu quả và tạo được niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân. Cử tri rất ấn tượng với những quyết sách trọng đại đối với đất nước mà Quốc hội đã quyết định trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể nói đó là những quyết định đúng đắn, mang tính lịch sử và vô cùng sáng suốt.

Tại các kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất trước đất nước, trước nhân dân, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã phát huy trí tuệ, tập trung bàn thảo và đưa ra những quyết sách lớn như: ưu tiên, chủ động, tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện cho người cao tuổi Việt Nam, thành công của cá nhân tôi cũng như của Hội người cao tuổi Việt Nam là đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng Luật người cao tuổi và thông qua tại kỳ họp thứ 6 QH khoá XII, đó cũng là điều mà tôi tâm đắc nhất. Uớc nguyện, trăn trở của tôi là: hiện nay có rất nhiều người cao tuổi đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, tàn tật, không nơi nương tựa rất cần sự trợ giúp của xã hội. Vì vậy, Chính phủ cần sớm triển khai thi hành Luật, đảm bảo làm sao để mọi quyền lợi của người cao tuổi Việt Nam được thực hiện nghiêm túc theo đúng những gì mà Luật đã quy định.

Trăn trở nữa của tôi là: Hiện nay, tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, những người làm công, ăn lương và người có thu nhập thấp, vì vậy cần có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa để hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, giải quyết tốt khiếu nại tổ cáo của công dân, đặc biệt là những khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài. Tăng cường các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm minh những vụ án tham nhũng đã xảy ra mà dư luận đang hết sức quan tâm để củng cố lòng tin trong nhân dân…

 

Ông Nguyễn Quy Nhơn, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: Để hoàn thành trọng trách của người đại biểu Quốc hội cần có đủ cả "Tâm và Tầm"

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của một đại biểu Quốc hội, theo tôi điều kiện đầu tiên người đại biểu phải có đủ cả “Tâm và Tầm”. “Tâm”, đó là đạo đức, là lòng nhiệt thành, là tâm huyết với nhân dân, với cử tri với trách nhiệm, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. “Tầm” là năng lực, trình độ, là trí tuệ, là kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động, là tư duy phân tích, đánh giá... Trên thực tế, mỗi đại biểu Quốc hội thường chỉ am hiểu một vài lĩnh vực, không phải ai cũng là người “xuất chúng, toàn năng”, vì vậy, không thể bàn mọi công việc của Quốc hội nếu không dựa vào trí tuệ của cử tri. Bởi vậy, đại biểu phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, tự đọc, tự học,  đọc báo, đọc sách, theo dõi tin tức, thu thập thông tin, gặp gỡ chuyên gia để chắt lọc từ đó những tri thức cần cho công việc của mình. Làm được như vậy, đại biểu mới có thể có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình trong các hoạt động của Quốc hội như: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước...

Đại biểu dân cử là người đại diện cho nhân dân, nên phải thật sự gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như mọi diễn biến, bước đi, thực tế của cuộc sống để phản ánh tới nghị trường Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, có quyền lập hiến, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng nhất của quốc gia. Để các chính sách Quốc hội ban hành phù hợp với thực tiễn và khả thi, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải có “đủ tâm, đủ tầm”, có như vậy mới có thể “bấm nút” để quyết định một cách sáng suốt nhất. Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội là kỳ vọng, gửi gắm tất cả ước nguyện, tâm tư của mình vào vị đại biểu Quốc hội đấy, chứ không phải nhân dân bầu ra mình chỉ để “giữ ghế và đến hẹn lại cắp cặp lên Nghị trường”. Điều tôi trăn trở nhất khi trở thành đại biểu dân cử là câu trả lời: mình đã làm được gì cho cử tri, cho địa phương, cho dân, cho nước?

 

Ông Đinh Mướk, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: Vấn đề miền núi vẫn còn làm tôi trăn trở

 Quốc hội, Chính phủ đã dành rất nhiều sự quan tâm cho miền núi, đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh cho miền núi như: các chương trình mục tiêu 134, 135, 661, Nghị quyết 30a...đã góp phần làm thay đổi bộ mặt miền núi, hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân.

Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư từ các chương trình mục tiêu, dự án cho miền núi vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập như: xuất đầu tư còn dàn trải, kéo dài, vốn đầu tư thấp, không kịp thời, không đáp ứng tiến độ, giải ngân chậm, thủ tục nhiều nơi còn nhiêu khê, rườm rà, hiệu quả đầu tư thấp, chất lượng nhiều công trình không đảm bảo, nhanh xuống cấp...

Việc cấp phép xây dựng các công trình thuỷ điện tại miền núi quá nhiều, làm mất rừng, mất đất sản xuất của nhân dân. Công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại tại còn quá nhiều bất cập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân vùng dự án...

Việc quản lý rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản ở miền núi còn lỏng lẻo, tiêu cực, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra tràn lan, huỷ hoại môi trường, làm cạn kiệt, suy thoái nguồn tài nguyên...

Đây là những vấn đề tôi luôn trăn trở, day dứt, tôi cũng đã nhiều lần phát biểu, chất vấn Chính phủ tại các diễn đàn của Quốc hội. Có nhiều vấn đề đã được Chính phủ, các Bộ ngành tiếp thu, song cũng còn nhiều vấn đề chưa được chấn chỉnh, khắc phục. Dù không còn làm đại biểu Quốc hội, nhưng với tư cách là một cử tri miền núi, tôi sẽ vẫn tiếp tục kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ những vấn đề bức xúc của miền núi, để tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội miền núi.

 

Ông Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND

 Nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND tỉnh đã kết thúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Có được kết quả ấy, điều quan trọng là hoạt động của HĐND không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt. Công tác tổ chức, điều hành các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm. Không khí tại các kỳ họp thật sự dân chủ, thẳng thắn, tập trung, đi sâu làm rõ các vấn đề được cử tri quan tâm. Báo cáo thẩm tra của các Ban với nhiều thông tin; các Đề án, Báo cáo các cơ quan chuyên môn của tỉnh chuẩn bị chu đáo, công phu, rõ ràng phục vụ tốt cho kỳ họp. Nội dung các báo cáo đầy đủ, khoa học đã thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các Sở, ngành và bộ phận tham mưu. Hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn không chỉ thể hiện yêu cầu, thái độ mà cả tâm huyết người chất vấn và trả lời chất vấn. Vì thế, hiệu quả trong hoạt động chất vấn được nâng lên. Nghị quyết HĐND qua mỗi kỳ họp đã được các Ban, ngành địa phương triển khai thực hiện trong thực tế đạt hiệu quả…

 Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được ở Khóa VII xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân, cần tiếp tục đổi mới một số mặt để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND: đổi mới trong hoạt động thảo luận, chất vấn, hoạt động giám sát ở các Sở, Ngành và cơ sở và nên tập trung vào những vấn đề chính, trọng tâm; hoạt động giám sát cần đi sâu vào giám sát chuyên đề và cả những vụ, việc phát sinh cụ thể; xây dựng và ban hành Nghị quyết phải sát thực tế, có tính khả thi cao. Sau mỗi kỳ họp nên có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và có những yêu cầu, kiến nghị cụ thể để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra cần có tính phản biện cao và đa chiều hơn nữa, tránh hiện tượng nể nang, ngại va chạm đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc chưa xem xét thấu đáo.

 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy Viên Thường trực HĐND tỉnh: Tạo chuyển biến trong hoạt động tiếp xúc cử tri để nâng cao trách nhiệm chính trị của người đại biểu nhân dân

Đa số đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm của mình, thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Có thể nói hình thức tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ này đã được các đại biểu chú trọng cải tiến. Đó là tổ chức tiếp xúc trực tiếp với cử tri trên nhiều địa bàn khác nhau, thu thập và xử lý thông tin nhiều chiều với tinh thần biết cách lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu…nên việc giải trình được các đại biểu thể hiện đầy trách nhiệm, trả lời rõ ràng ngay tại cuộc tiếp xúc đã làm cho dân thông, dân hiểu.

Cá nhân tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẵn sàng làm mọi việc để phát huy trách nhiệm, vai trò của mình trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Chính nhờ những phát hiện thông qua hoạt động này mà vấn đề đầu tư cho giao thông nông thôn được tập trung; nhiều chế độ chính sách cho vùng đồng bào khó khăn được thực hiện nghiêm túc; việc giải quyết chính sách tồn đọng cho người có công, việc thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội cho các đối tượng xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP… được chấn chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, bản thân tôi cũng còn băn khoăn là ý kiến của cử tri tuy được phản ánh đầy đủ nhưng nhiều cơ quan tiếp nhận có nơi có lúc trả lời chưa đến nơi đến chốn, thậm chí nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào quên lãng. Tất nhiên một nhiệm kỳ không thể giải quyết trọn vẹn mọi tâm tư và nguyện vọng của cử tri, nhưng sự phát triển kinh tế - xã hội không ngừng của địa phương đã mang lại cho người dân niềm vui và hy vọng. Tôi thiết nghĩ, đại biểu phải coi việc tiếp xúc cử tri vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ. Trong thời gian tới, các vị đại biểu HĐND ở các đơn vị ứng cử cần mạnh dạn đổi mới tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để đa dạng hóa đối tượng, với những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, tiến hành tổ chức tiếp xúc không chỉ ở trụ sở huyện, xã mà có thể tiếp xúc ở khu dân cư, không những ban ngày mà kể cả ban đêm …Thông qua đó, đại biểu sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến bức xúc của cử tri hơn, để nói lên tiếng nói của cử tri đã gửi gắm nhằm góp phần tạo điều kiện cho HĐND tỉnh có những quyết sách lớn phù hợp với lòng dân nhằm xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển.

 

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Hoạt động chất vấn vẫn còn nhiều hạn chế

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh khá sôi nổi, có nhiều khởi sắc, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, được cử tri và nhân dân địa phương quan tâm, số câu hỏi chất vấn được thống kê đều tăng qua các năm. Những ý kiến chất vấn đến cùng của đại biểu HĐND tỉnh đã góp phần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng hiệu quả hoạt động này vẫn chưa cao. Những vấn đề tồn tại kéo dài, hay sai phạm trong quản lý nhà nước được phát hiện qua giám sát nhưng chưa được đại biểu chất vấn về trách nhiệm của ngành; vẫn còn những câu hỏi chưa được chuẩn bị nghiêm túc, dài dòng, hỏi để được cung cấp thông tin. Hoạt động chất vấn chỉ mới tập trung ở một số đại biểu nhất định, vẫn còn nhiều đại biểu chưa thực hiện quyền năng này; việc theo đuổi, đeo bám để buộc người trả lời chất vấn thực hiện lời hứa của mình dường như vẫn còn bỏ ngõ. Về phía người trả lời chất vấn, vẫn còn tình trạng trả lời chung chung, chỉ biện luận, giải thích về nguyên nhân, chưa làm rõ trách nhiệm của ngành cũng như biện pháp, thời gian giải quyết vấn đề đại biểu nêu ra.

Trong thời gian đến, HĐND, đại biểu HĐND tỉnh phải xem hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một hình thức giám sát pháp định, là quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử trước nhân dân.

 

Ông Võ Hồng, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Quan tâm đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo là nhiệm vụ quan trọng

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài các nghị quyết chung về nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng năm và 05 năm có đề cập đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, HĐND tỉnh cũng đã ban hành 09 Nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực này với các chính sách mạnh mẽ về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục miền núi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, về chuyển đổi các trường THPT bán công, các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang công lập, về luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo từ đồng bằng lên miền núi và từ miến núi về đồng bằng… Đi đôi với việc ban hành Nghị quyết, nguồn lực tài chính phân bổ cho giáo dục đều tăng dần qua các năm và chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng chi thường xuyên, chỉ tính riêng 2010 mức chi cho Giáo dục và Đào tạo là 1.106 tỷ đồng, năm 2011 là 1809 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2010 và chiếm 44% so với tổng chi thường xuyên. Ngoài ra, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho tỉnh để đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành này trong năm 2010 là 69 tỷ đồng, năm 2011 là 78,4 tỷ đồng.

Thực tiễn cho thấy, HĐND tỉnh đóng một vai trò quan trọng trong công tác đầu tư phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà. Bằng việc ban hành những cơ chế, chính sách, đi kèm với việc bố trí nguồn ngân sách hợp lý đã tạo điều kiện cho ngành phát triển, đầu tư ngày càng chú trọng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nhờ đó, hệ thống giáo dục đào tạo tỉnh ta trong những năm qua đã có những chuyển biến, mạng lưới trường học phát triển rộng khắp, chất lượng giáo dục được nâng lên đáng kể. cùng với việc mở rộng quy mô trường lớp, chính sách tài chính đối với học sinh, giáo viên, tăng cường cung cấp trang thiết bị và kinh phí hoạt động cũng được quan tâm bố trí đảm bảo phục vụ công tác dạy.

 

Ông Trần Văn Miên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Hoạt động xem xét văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền chưa đạt được hiệu quả

Xem xét văn bản quy phạm pháp luật  một hoạt động được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh và là một trong các phương thức giám sát được sử dụng thường xuyên của cơ quan dân cử, chủ yếu đối với những quyết định quy phạm của UBND cùng cấp có nội dung triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh. Hoạt động này được Thường trực HĐND tỉnh giao cho Ban Pháp chế HĐND thực hiện một cách hệ thống trong quá trình giám sát việc thực thi các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Những phát hiện, kiến nghị của Ban Pháp chế về vấn đề này thường được nêu trong các báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế nhiệm kỳ qua, việc xem xét văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh chưa thường xuyên, nên chưa kịp thời phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật để kiến nghị yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bõ; chỉ mới tập trung vào tiến độ và số lượng văn bản ban hành, chưa đi sâu vào nội dung cụ thể của từng văn bản. Những hạn chế trong việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đó là: chủ thể giám sát chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do mình phụ trách; chưa dành thời gian thích đáng cho công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật hoặc vẫn còn tình trạng nể nang trong giám sát, thể hiện qua việc chưa theo dõi, đôn đốc cơ quan ban hành văn bản tiếp thu, sửa chữa những nội dung không phù hợp với luật, pháp lệnh được phát hiện trong quá trình giám sát và kiến nghị xử lý vấn đề được nêu ra; các cơ quan ban hành chưa tuân thủ nghiêm túc việc gửi văn bản quy phạm pháp luật về chủ thể thực hiện quyền giám sát; Một số trường hợp, qua giám sát chủ thể giám sát đã phát hiện những quy định trong văn bản có dấu hiệu không phù hợp với Hiến pháp, luật, pháp lệnh nhưng kiến nghị còn thiếu kiên quyết. Pháp luật hiện hành vẫn chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục (quy trình) giám sát văn bản quy phạm pháp luật nên thực tiễn thực hiện công tác này còn có phần lúng túng và đã gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hiệu quả của hoạt động giám sát.

Để từng bước tiến tới hoàn thiện việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh cần có những điều luật cụ thể quy định về đối tượng, phương pháp, hình thức và chế tài đảm bảo hiệu quả giám sát. Đồng thời cần có biện pháp hữu hiệu để công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện một cách thường xuyên, có nền nếp nhằm phát hiện kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.


Quay về
Ý KIẾN CỬ TRI
Ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 25, trước kỳ họp thứ 26
CỬ TRI HỎI - NHÀ NƯỚC TRẢ LỜI
Cử tri hỏi - nhà nước trả lời
    © BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH QUẢNG NAM  

    Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam 
    Điện thoại: 0510 3506471 
    Email: info@qh-hdnd.gov.vn 
    Website: www.qh-hdqna.gov.vn

    Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng nam