Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM : Hiệu quả công tác giám sát
Người đăng: Administrator AccountNgày đăng: 27/04/2011Đã xem 3341 lượt

Những kết quả ấn tượng

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay (2007-2011), Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức trên 10 cuộc giám sát chuyên đề về: thực hiện tái định cư cho nhân dân tại công trình Thủy điện A Vương và Sông Tranh 2; về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ; về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vồn nhà nước trên địa bàn tỉnh (từ 2005-2007); việc quản lý và sử dụng quỹ BHXH trong năm 2008, 2009 và 2010; giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp... Đồng thời, tham gia với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội giám sát nhiều chuyên đề tại địa phương, như: việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp; giám sát chương trình 134, 135; việc quy hoạch thủy điện trên địa bàn Quảng Nam;…Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát thường niên trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

            

Tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XII, Đoàn ĐBQH tham gia giám sát tối cao  việc thực hiện chính sách, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phê chuẩn quyết toán và dự toán phân bổ ngân sách nhà nước các năm (2008, 2009, 2010, 2011); tham gia thảo luận các báo cáo giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri… Đặc biệt, trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ hàng trăm ý kiến về các vấn đề: Chương trình kiên có hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; chủ trương luân chuyển giáo viên theo quy định của Luật giáo dục; việc quản lý giá thuốc chữa bệnh và vấn đề khám, chữa bệnh cho nhân dân; thương binh, bệnh binh, mất sức được hưởng cả hai chế độ; điều chỉnh danh mục bệnh tật liên quan đến chất độc da cam, điôxin; tình hình lạm phát và kiềm chế lạm phát; vấn đề phòng, chống tham nhũng; tình trạng ô nhiễm môi trường; vốn cho đường giao thông nông thôn và đường ô tô đến trung tâm cụm xã; kè chống sạt lở trên các dòng sông, bờ biển thuộc địa bàn Quảng Nam; việc cho tổ chức kinh tế nước ngoài thuê đất trồng rừng ở khu vực biên giới; vấn đề kiềm chế, quản lý giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và vật tư nông nghiệp;...Hầu hết các ý kiến phát biểu và chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh được các cơ quan bộ, ngành Trung ương ghi nhận, tiếp thu, trả lời cụ thể, được đa số cử tri trong tỉnh và cả nước hoan nghênh.

Và vấn đề đặt ra

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH vẫn còn những hạn chế, nhất là trên lĩnh vực giám sát chuyên đề, đây là những vấn đề đòi hỏi phải được rút kinh nghiệm, cải tiến cách thức tiến hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, chất lượng và hiệu lực, hiệu quả giám sát chưa cao.

Thông thường, sau khi được thành lập, đoàn giám sát ban hành các văn bản yêu cầu đơn vị chịu sự giám sát thực hiện và gửi báo cáo theo đề cương. Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát, khảo sát có tính chất kiểm chứng và thu thập thêm thông tin thực tế liên quan để thảo luận, đưa ra ý kiến kết luận tại buổi làm việc và sau đó ban hành báo cáo kết quả giám sát chính thức. Quy trình này bất cập ở chỗ đoàn giám sát không đủ thời gian và thông tin để xác minh, kiểm chứng những thông tin được nêu trong báo cáo. Mặt khác, khả năng chuyên môn sâu về từng chuyên đề giám sát của đại biểu thường hạn chế, trong khi cơ chế về cung cấp thông tin, hợp tác chuyên gia, cơ chế giúp việc phục vụ đại biểu Quốc hội còn chưa phù hợp; cơ chế thực hiện kiến nghị trong báo cáo kết luận giám sát còn chưa rõ, chế tài không đủ mạnh, nên hiệu lực thi hành các kiến nghị còn rất thấp, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung và của Đoàn ĐBQH nói riêng. Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và đặt ra cho Đoàn ĐBQH tính thực tế trong việc nghiên cứu, lựu chọn những chuyên đề phù hợp, sát thực tế để tiến hành giám sát tại địa phương.

 
 Tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH Quảng Nam khóa XII,
nhiệm kỳ 2007 - 2011. Ảnh: Hoài Nam

Thứ hai, vấn đề thời gian đại biểu dành cho hoạt động giám sát.

Đoàn ĐBQH chỉ có một đại biểu chuyên trách, thời gian chủ yếu dành cho hoạt động xây dựng pháp luật, lại phải thường xuyên tham gia các hoạt động ở các Ủy ban của Quốc hội, tham dự các cuộc họp, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, địa phương triệu tập; các vị đại biểu kiêm nhiệm ngoài thời gian tham gia tiếp xúc cử tri, dự mỗi năm 2 kỳ họp Quốc hội, tham gia các hội nghị, hội thảo do Ủy ban mà mình là thành viên mời, thời gian còn lại chủ yếu dành cho hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Hạn chế này một mặt do cơ cấu số lượng đại biểu chuyên trách còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, song có thể nhận thấy việc xác định vai trò, trọng trách của người đại biểu dân cử của từng vị đại biểu Quốc hội đối với các hoạt động giám sát chưa đúng mức. Đây là vấn đề có thể khắc phục được trên cơ sở kế hoạch hóa nhiệm vụ cụ thể của từng đại biểu, bám sát chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH và yêu cầu thực tiễn tại địa phương, đại biểu chủ động bố trí thời gian hợp lý tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn và xây dựng kế hoạch giám sát riêng phù hợp.

Thứ ba, công tác tổ chức tham mưu, phục vụ

 Công tác tổ chức tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH  đã có những tiến bộ, dần đi vào nề nếp, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giám sát. Do vậy, cần phải bồi dưỡng cho được những cán bộ, chuyên viên có đủ phẩm chất, năng lực đảm bảo công tác tham mưu, đề xuất cũng như có cơ chế cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND chủ động liên hệ thu thập tài liệu, thông tin liên quan phục vụ công tác nghiên cứu về các chuyên đề giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát. Quốc hội nước ta hoạt động theo nhiệm kỳ và còn mang tính cơ cấu thì việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên giúp việc theo hướng chuyên nghiệp là hết sức cần thiết. Cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu trên lĩnh vực này theo hướng chuyên sâu, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động tham mưu từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch đến việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, tìm kiếm, xử lý thông tin, phối hợp thiết kế tổ chức cuộc giám sát cũng như xây dựng đề cương báo cáo, tổng hợp, tham mưu báo cáo của Đoàn giám sát có chất lượng.

                                                  Dương Văn Phước

 

 


    © BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH QUẢNG NAM  

    Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam 
    Điện thoại: 0510 3506471 
    Email: info@qh-hdnd.gov.vn 
    Website: www.qh-hdqna.gov.vn

    Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng nam