Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

     *
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XIII 

 

 

- Trưởng đoàn: LÊ PHƯỚC THANH.       Nam/Nữ: Nam.

- Sinh ngày : 10/10/1956.

- Quê quán: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi cư trú: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                                       Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nơi làm việc: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa VII, VIII.

 --------------------------------------------------------------------------

 

 

- Phó Trưởng đoàn: TRẦN XUÂN VINH.       Nam/Nữ: Nam.

- Sinh ngày : 03/3/1969.

- Quê quán: Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi cư trú: 03 Nguyễn Hiền, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                  Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

- Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

-  Đại biểu: NGUYỄN XUÂN PHÚC.   Nam/Nữ: Nam.

-  Sinh ngày: 20/7/1954.

-  Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

-  Nơi cư trú: Phòng 1207 tòa nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Dân tộc: Kinh.                                           Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

- Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ.

-  Là đại biểu Quốc hội khóa XI; Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI, VII.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

-  Đại biểu: NGUYỄN ĐỨC HẢI.          Nam/Nữ: Nam

-  Sinh ngày: 29/7/1961.

-  Quê quán: Xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

-  Nơi cư trú:  26 Hồ Xuân Hương, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                                            Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Kế toán, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

- Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

-  Là đại biểu HĐND tỉnh V, VI, VII.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

-  Đại biểu: NGÔ VĂN MINH.          Nam/Nữ: Nam.

-  Sinh ngày: 05/9/1959.

-  Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

-  Nơi cư trú: 05 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND: 205037228. Ngày cấp: 22/6/1998. Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                           Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

- Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

-  Là đại biểu Quốc hội khóa XII.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

- Đại biểu: LÊ VĂN LAI.               Nam/Nữ: Nam.

- Sinh ngày : 04/9/1954.

- Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi cư trú: Tổ 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                      Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Sư phạm, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Nơi làm việc: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2011.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

-  Đại biểu: PHẠM TRƯỜNG DÂN.            Nam/Nữ: Nam.

-  Sinh ngày: 01/4/1956.

-  Quê quán: Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

-  Nơi cư trú: số 14 Hoàng Hữu Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kinh.                               Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Tỉnh ủy viên,  Phó Giám đốc Công an tỉnh, cấp bậc Đại tá.

- Nơi làm việc: Công an tỉnh Quảng Nam.

 ---------------------------------------------------------------------------

 

 

- Đại biểu: NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH.      Nam/Nữ: Nữ.

- Sinh ngày : 15/11/1978.

- Quê quán: Xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi cư trú: Thôn I, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Kor.                     Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn: Đại học.

- Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm lịch Sử, Cao cấp lý luận chính trị.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

- Nơi làm việc: HĐND tỉnh Quảng Nam.

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2004-2011.


 

  
_________________________
 TRA CỨU VĂN BẢN:

+ Văn bản Trung ương

+ Văn bản tỉnh Quảng Nam

+ Công báo điện tử
_________________________
 

 

Liên kết website
    © BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH QUẢNG NAM  

    Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam 
    Điện thoại: 0510 3506471 
    Email: info@qh-hdnd.gov.vn 
    Website: www.qh-hdqna.gov.vn

    Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Quảng nam 

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày